สศท.12 ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกกรรม “ใต้ร่มพระบารมี 40 ปีที่ทรงงาน”

        วันที่ 10 เมษายน 2561 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวจิรจิตต์ ตั้งภากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมบริจาคโลหิตในกิจกกรรม “ใต้ร่มพระบารมี 40 ปีที่ทรงงาน” ณ ลานกิจกรรมชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้าวี-สแควร์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์