สศท.12 เข้าร่วมงานรณรงค์การทำนาแปลงใหญ่

        วันที่ 10 เมษายน 2561 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ เข้าร่วมงานรณรงค์การทำนาแปลงใหญ่ ที่ บ้านรังย้อย ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์